Groepsdynamica

Groepsdynamica

Waar mensen samenwerken wordt aan iets gebouwd. Iedereen neemt zijn eigen kennis mee en zet die in binnen het team. Ieder team succesvol of minder succesvol is altijd in beweging. Hoe beter je weet hoe die beweging gaat, des te beter je kan inspelen op jouw unieke rol binnen het team. 

Groepsdynamica heeft impact op zowel het team en de indivu binnen het team. Er zijn vier belangrijke fases die elk team heeft. Bij werkgroepen die samengesteld worden voor kortere projecten is dit het meest zichtbaar.

Bij elke start van een team krijg je te maken met de zogenaamde Startfase:
De startfase: 
Deze fase spreekt voor zich. De rollen worden verdeeld en iedereen neemt zijn of haar plek in binnen het team. Vol goede moed begint iedereen aan de samenwerking om het project met goed resultaat af te sluiten. Maar na een tijdje is de startfase voorbij en gaat deze heel voorzichtig over in de volgende fase.

De strijdfase:
Het gaat je opvallen dat de een misschien wel een stap harder loopt dat de andere. Of degene die aangaf de leiding te nemen komt in jouw ogen zijn verantwoordelijkheid niet na. De communicatie loopt stroef en de frustratie ontstaat naar dat teamlid, terwijl je tijdens de startfase helemaal niet doorhad dat hij dat rare trekje had. Hoe je het ook went of keert je bent jouw plekje aan het veroveren en aan het verdedigen. En de ander doet dat ook. Op zich geen probleem, maar als je niet weet wat er precies gaande is dan vormt dit proces een bron van frustratie die je mee naar huis neemt en onnodig veel stress oplevert.
In het ergste geval krijg je zoveel onrust binnen jouw team dat het in de strijdfase ten onder dreigt te gaan. Communicatie is hierin van levensbelang voor het team. Het komt maar wat vaak voor dat er mediation nodig is om een team te redden. Waarom? Omdat we niet gewend zijn om te strijden, terwijl we dat onbewust in deze fase wel aan het doen zijn. Zo werkt dit nu eenmaal. Hoe meer inzicht je hebt in deze fase des te beter kun je het team sturen naar de volgende fase.

De Samenwerkingsfase:
Hierin heeft iedereen zijn of haar plekje gevonden en zijn de rollen duidelijk. Teamgenoten weten van elkaar de sterke en zwakke punten en de samenwerking loopt goed waardoor er in goed overleg plannen kunnen wijzigen en veranderingen doorgezet kunnen worden. Alles lijkt erop dat het project zal slagen en het einde komt in zicht. Tijd voor de laatste fase.

De Sterffase:
Het project loopt ten einde en de laatste dingetjes moeten worden afgerond. het team zal worden opgedoekt na het afronden van het project. Voor de een is dat misschien een opluchting terwijl het voor de ander als verlies van een mooie tijd gezien wordt. Afscheid nemen is niet voor iedereen even makkelijk en binnen een team moet daar ook aandacht aan besteed worden. Te vroeg afscheid nemen heeft invloed op het afronden van het project, maar te lang blijven is ook niet goed.
Eigenlijk is het een rouwproces waar je doorheen gaat en dat heeft aandacht nodig.

Langdurige en doorlopende teams:
Bij langdurige teams is dit een ander verhaal. Daar gaan de fases dwars door elkaar heen, terwijl het wenselijk is dat het in de samenwerkingsfase blijft. Ieder teamlid zal de vier fases doorlopen, echter is de start niet gelijk. Zo kan het zijn dat een teamlid dat al langer in het team zit eigenlijk al afscheid aan het nemen is. Hij zit dan in de sterffase, op zoek gaan naar een andere werkplek is dan ook niet erg. Zijn taak en inbreng zitten er dan blijkbaar op. Het punt blijft dat de groepsdynamica blijft en het nieuwe teamlid vanuit de startfase naar de strijdfase gaat. Dit kan betekenen dat degene die in de sterffase zit zich aangevallen voelt omdat er gevoelsmatig aan zijn stoelpoten wordt gezaagd door ‘dat groentje’. Hierdoor wordt dit teamlid weer in de strijdfase geduwd en de vraag is of hij dit nog ziet zitten. Gevoelsmatig wordt hij tegen gewerkt en de verandering staat hem allerminst aan! Een logisch gevolg kan zijn dat er een dusdanige frustratie komt dat het mentaal en fysiek ook zijn tol eist en het teamlid zich voor langere tijd ziek meld.

Inhoud van de training:
Binnen de training groepsdynamica worden deze fases besproken en door middel van opdrachten wordt er meer inzicht en begrip gecreëerd. Zowel vanuit het team naar het teamlid als andersom. 

Klik hier voor een aanvraag of vrijblijvende offerte.