Teamwork

Workshops op maat voor teamwork

Arend heeft veel ervaring in het werken in teamverband en wat het betekent om als teamplayer opdrachten te behalen. Hij heeft jaren ervaring binnen de politie en het werken in groepsverband. Hij heeft zich verder ontwikkeld in de thema’s: Stressmanagement, Communicatiestijlen en Counseling.

Met praktische voorbeelden uit de praktijk maakt hij de vertaalslag naar het bedrijfsleven.

Er gaat een zeer boeiende en motiverende kracht schuil achter deze anekdotes.

Hierin wordt de verbinding gezocht binnen het team worden de sterke punten maar ook de verbeterpunten behandeld.

Groepsdynamica

Waar mensen samenwerken wordt aan iets gebouwd. Iedereen neemt zijn eigen kennis mee en zet die in binnen het team. Ieder team succesvol of minder succesvol is altijd in beweging. Hoe beter je weet hoe die beweging gaat, des te beter je kan inspelen op jouw unieke rol binnen het team. 

Groepsdynamica heeft impact op zowel het team en de indivu binnen het team. Er zijn vier belangrijke fases die elk team heeft. Bij werkgroepen die samengesteld worden voor kortere projecten is dit het meest zichtbaar. Bij elke start van een team krijg je te maken met de zogenaamde Startfase. Deze fase spreekt voor zich. De rollen worden verdeeld en iedereen neemt zijn of haar plek in binnen het team. Vol goede moed begint iedereen aan de samenwerking om het project met goed resultaat af te sluiten. Maar na een tijdje is de startfase voorbij en gaat deze heel voorzichtig over in de volgende fase.
De strijdfase. Het gaat je opvallen dat de een misschien wel een stap harder loopt dat de andere. Of degene die aangaf de leiding te nemen komt in jouw ogen zijn verantwoordelijkheid niet na. De communicatie loopt stroef en de frustratie ontstaat naar dat teamlid, terwijl je tijdens de startfase helemaal niet doorhad dat hij dat rare trekje had. Hoe je het ook went of keert je bent jouw plekje aan het veroveren en aan het verdedigen. En de ander doet dat ook. Op zich geen probleem, maar als je niet weet wat er precies gaande is dan vormt dit proces een bron van frustratie die je mee naar huis neemt en onnodig veel stress oplevert.
In het ergste geval krijg je zoveel onrust binnen jouw team dat het in de strijdfase ten onder dreigt te gaan. Communicatie is hierin van levensbelang voor het team. Het komt maar wat vaak voor dat er mediation nodig is om een team te redden. Waarom? Omdat we niet gewend zijn om te strijden, terwijl we dat onbewust in deze fase wel aan het doen zijn. Zo werkt dit nu eenmaal. Hoe meer inzicht je hebt in deze fase des te beter kun je het team sturen naar de volgende fase.

De Samenwerkingsfase. Hierin heeft iedereen zijn of haar plekje gevonden en zijn de rollen duidelijk. Teamgenoten weten van elkaar de sterke en zwakke punten en de samenwerking loopt goed waardoor er in goed overleg plannen kunnen wijzigen en veranderingen doorgezet kunnen worden. Alles lijkt erop dat het project zal slagen en het einde komt in zicht. Tijd voor de laatste fase.

De Sterffase. Het project loopt ten einde en de laatste dingetjes moeten worden afgerond. het team zal worden opgedoekt na het afronden van het project. Voor de een is dat misschien een opluchting terwijl het voor de ander als verlies van een mooie tijd gezien wordt. Afscheid nemen is niet voor iedereen even makkelijk en binnen een team moet daar ook aandacht aan besteed worden. Te vroeg afscheid nemen heeft invloed op het afronden van het project, maar te lang blijven is ook niet goed.
Eigenlijk is het een rouwproces waar je doorheen gaat en dat heeft aandacht nodig.

Bij langdurige teams is dit een ander verhaal. Daar gaan de fases dwars door elkaar heen, terwijl het wenselijk is dat het in de samenwerkingsfase blijft. Ieder teamlid zal de vier fases doorlopen, echter is de start niet gelijk. Zo kan het zijn dat een teamlid dat al langer in het team zit eigenlijk al afscheid aan het nemen is. Hij zit dan in de sterffase, op zoek gaan naar een andere werkplek is dan ook niet erg. Zijn taak en inbreng zitten er dan blijkbaar op. Het punt blijft dat de groepsdynamica blijft en het nieuwe teamlid vanuit de startfase naar de strijdfase gaat. Dit kan betekenen dat degene die in de sterffase zit zich aangevallen voelt omdat er gevoelsmatig aan zijn stoelpoten wordt gezaagd door ‘dat groentje’. Hierdoor wordt dit teamlid weer in de strijdfase geduwd en de vraag is of hij dit nog ziet zitten. Gevoelsmatig wordt hij tegen gewerkt en de verandering staat hem allerminst aan! Een logisch gevolg kan zijn dat er een dusdanige frustratie komt dat het mentaal en fysiek ook zijn tol eist en het teamlid zich voor langere tijd ziek meld.  

Binnen de workshop groepsdynamica worden deze fases besproken en door middel van opdrachten wordt er meer inzicht en begrip gecreëerd. Zowel vanuit het team naar het teamlid als andersom.

Klik hier voor een aanvraag of vrijblijvende offerte.  

Levensverhaal

Binnen veel Leiderschapstrajecten komt deze methode naar voren. Alle door ons beleefde gebeurtenissen maken uiteindelijk wie we zijn, wat we doen en waarom we dingen doen zoals we ze doen. De gebeurtenissen zijn niet zichtbaar, maar jouw gedrag wel. Het is heel waardevol als jij je levensverhaal in een veilige omgeving kunt delen met jouw teamleden. Dit geeft inzicht in jezelf en de ander. Het zorgt voor begrip en medeleven. Zo kom je er ook achter dat iedereen wel iets heeft en je misschien wel meer raakvlakken met de ander hebt dan je had verwacht. 

Het ‘Levensverhaal’ kan op meerdere manieren worden verzorgt. Van een gesprek in een vergaderruimte van het kantoor tot aan een kampvuur setting op een unieke locatie met een hapje en drankje en overnachting. Wij verzorgen een gespreksleider en waarborg daarbij de veilige ruimte die nodig is om de verhalen te delen. In overleg is de locatie en zijn alle wensen te bespreken en te boeken. Verhalen zijn er om vertelt te worden. Het brengt her- en erkenning met zich mee. Een belangrijke behoefte van ieder mens. Gun jezelf en anderen jouw verhaal.

Klik hier voor een aanvraag of vrijblijvende offerte. 

Communicatiekracht

Binnen teams is het van groot belang dat de communicatie goed verloopt. Maar iedereen communiceert op een eigen manier. De een zal makkelijker contact maken dan de ander. De een zal zijn punt duidelijk maken terwijl de ander er meer woorden voor nodig heeft. Door het maken van de 7LIFE scan wordt inzichtelijk gemaakt hoe jij communiceert. Als ieder teamlid een scan invult wordt duidelijk wat de kruis- en knelpunten zijn waardoor miscommunicatie, onbegrip en frustratie ontstaat.
Tijdens deze workshop wordt uitgebreid ingegaan op de 7 verschillende communicatiestijlen en wat er gebeurt als er zaken niet goed lopen en er sprake is van alarmcommunicatie. Voor meer informatie over de 7LIFE scan klik dan hier  

Klik hier voor een aanvraag of vrijblijvende offerte.